Synonymer.no

brutalitet

Meningsgruppe: 1

barbari

gevalt

grusomhet

makt

maktbruk

mobbing

overgrep

råskap

terror

tvang

umenneskelighet

vold

Meningsgruppe: 2

hedenskap

Meningsgruppe: 3

mishandling

overfall

Meningsgruppe: 4

forgripe

gjøre vold på

mishandle

undertrykke

voldtekt

øve vold mot
© Wild Wild Web 2012