Synonymer.no

brukelig

Meningsgruppe: 1

anvendelig

bekvem

betimelig

brukbar

dugelig

egnet

formålstjenlig

funksjonell

gagnlig

god

heldig

hensiktsmessig

høvelig

lønt

nyttig

opportun

passende

praktisk

på sin plass

rasjonell

skikket

tjenlig

velegnet

verdt

Meningsgruppe: 2

alminnelig


Andre relevante treff:

ubrukelig
© Wild Wild Web 2012