Synonymer.no

bruke

Meningsgruppe: 1

anlagt

anlegge

anspenne

anvende

anvendt

applisere

arbeide

arrangere

avbenytte

avle

avveie

bakse

bate

bearbeide

bedrive

begå

belastet

benytte

berede

beregne

berike seg på

beskatte

betjene seg av

beundre

bruk

bruke seg

disponere

disponert

dominere

dra fordel av

dra nytte av

drive

drive avguderi med

drive frem

dyrke

eie

eksploatere

elske

erfaren

fetere

forbedre

foredle

forgude

forkjæle

forslå

fortrolig

forvalte

fremstille

frukte

fyllest

gagn

gjennomgå

gjøre bruk av

gode

gripe an

gripe til

gå frem med

gå ut fra

ha

ha det med

ha for skikk

ha for vane

hengi seg til

henvende

henvende seg til

heroisere

herse

hevde

hjelp

holde i drift

håndtere

kultivere

kultivert

legge an

legge for dagen

legge til grunn

legge under plogen

manipulere

manøvrere

melke

misbruke

mottakelig

nedbetale

nytte

nyttiggjøre seg

nøyte

odle

omgås

opparbeide

oppdra

oppdrette

oppelske

oppsøke

oppta

oppøve

overføre

plage

pleie

polere

praktisere

predestinert

produsere

profittere på

prosessere

realisere

rå over

råde over

sette ut i livet

skjenne

skjøtte

sko seg på

slå mynt på

spare

spinne silke på

stelle

studere

søke til

ta fornuften fangen

ta i bruk

ta til

tappe

tenke

til ingen nytte

tilbe

tilberede

tilbøyelig

tillempe

tjene

tjeneste

trekke på

trekke veksler på

ty til

unødig

utbytte

utfolde

utnytte

utsatt for

utøve

vant

vant med

velsignelse

verdi

virkeliggjøre

vits

være vant til

zweck

ære

øve

øvelse

øvet

Meningsgruppe: 2

behandle

Meningsgruppe: 3

fante

klatte

sløse

spille

strø

søle

ødsle


Andre relevante treff:

brukelig

bruke seg

bruke munn

bruke vett

ubrukelig

bruke eder

forbruke

misbruke

bruke hodet

misbruker

bruke vettet

forbruker

brukervennlig

bruke hjernen

småbruker

jordbruker

brukerveiledning

bruke rødblyant

bruke storslegga

gårdbruker

kunne bruke

gårdsbruker

rusmisbruker

bruke de små grå

nynorskbruker

stoffmisbruker
© Wild Wild Web 2012