Synonymer.no

brukbar

Meningsgruppe: 1

akseptabel

ansett

anstendig

antakelig

anvendelig

behagelig

bekvem

bergelig

besparende

betimelig

billig

bra

brukelig

drivverdig

dugelig

dårlig

effektiv

egnet

fagmessig

feit

finansiell

fint

flott

fordelaktig

formålstjenlig

fruktbar

fullgod

fungerende

funksjonalistisk

funksjonell

gagnlig

god

god butikk

godkjent

godt

godtakbar

grei

gullkantet

gunstig

gyldig

heldig

hensiktsmessig

hensiktssvarende

hjelpsom

holdbar

høvelig

ikke borte

ikke noe tess

ikke verst

innbringende

inntektsbringende

inntektsgivende

levelig

lite tess

lukrativ

lærerik

lønnsom

lønt

matnyttig

middelmåtig

noenlunde

nyttig

nøysom

opportun

overkommelig

passabel

passende

plausibel

positivt

pragmatisk

praktisk

probat

på sin plass

rasjonell

regningssvarende

rentabel

rett

riktig

rimelig

saliggjørende

skikket

snerten

sparsommelig

sunn

teleologisk

tess

tilbørlig

tilfredsstillende

tjenlig

tålelig

utbytterik

velegnet

velprøvd

velsignelsesrik

verdifull

verdig

verdt

virksom

økonomisk

Meningsgruppe: 2

dyktig


Andre relevante treff:

ubrukbar

brukbarhet
© Wild Wild Web 2012