Synonymer.no

bruk

Meningsgruppe: 1

anlegg

atferd

avbenyttelse

bate

benytte

bruke

bygging

dra nytte av

etikette

fasong

form

fremgangsmåte

fyllest

gagn

gode

grunnleggelse

gård

hevd

hjelp

konveniens

konvensjon

kutyme

maner

måte

nytte

orden

overlevering

praksis

regel

rite

ritus

rådighet

rådvelde

sed

sedvane

sett

skikk

skikk og bruk

spilleregler

stand

stell

takt og tone

til ingen nytte

tilstand

tjeneste

tradisjon

unødig

usance

uskreven lov

usus

utbytte

utnytte

vane

vedtekt

velsignelse

verdi

vits

zweck

øvelse

Meningsgruppe: 2

bygg

byggeplass

Meningsgruppe: 3

farm

herregård

hovedbøle


Andre relevante treff:

bruke

brukt

brukar

ubrukt

brukket

brukbar

brukshus

i bruk

brukelig

ubrukbar

utbrukt

bruke seg

bruksmåte

bruke munn

murbruk

misbruk

bruke eder

husbruk

bruke vett

ubrukelig

brukbarhet

forbruk

misbruke

forbruke

oppbrukt

bruke hodet

brukspatron

brukthandel

brukthandler

landbruk

småbruk

jordbruk

maktbruk

forbruker

bruke vettet

misbruker

gjenbruk

brukervennlig

bruke hjernen

ta i bruk

ha bruk for

småbruker

bruksanvisning

åkerbruk

jordbruker

gårdbruker

brukerveiledning

bruke rødblyant

bruke storslegga

kunne bruke

til husbruk

rusmisbruker

gårdsbruker

ikke i bruk

bruke de små grå

maktmisbruk

være i bruk

kraftforbruk

nynorskbruker

gjøre bruk av

energiforbruk

gått av bruk

skikk og bruk

stoffmisbruker

strømforbruk

produksjon og forbruk
© Wild Wild Web 2012