Synonymer.no

brudd

Meningsgruppe: 1

atskillelse

atspredelse

beinbrudd

brank

brekk

bresje

brist

bruddskrift

brytning

diskontinuitet

forbrenning

fordypning

forfrysning

fraksjonsdannelse

fraktur

gap

gatt

gotisk skrift

grugg

hevelse

hol

hull

høl

klyss

kvestelse

lakune

lekk

lekkasje

lesjon

luke

lyte

mellomrom

men

nåløye

pore

punktering

revne

skade

skisma

splid

splittelse

sprekk

sprengning

stikk

sår

tomrom

trauma

tvedrakt

uenighet

uhell

utetthet

åpning

øye

Meningsgruppe: 2

brest


Andre relevante treff:

avbrudd

utbrudd

lovbrudd

innbrudd

bruddstykke

oppbrudd

bruddskrift

skybrudd

skibbrudd

beinbrudd

frembrudd

skipbrudd

verkbrudden

bruddstykkeaktig

sammenbrudd

løftebrudd

gjennombrudd

gledesutbrudd

vredesutbrudd

lide skipbrudd

ekteskapsbrudd

mørkets frembrudd

svangerskapsavbrudd

ha sitt gjennombrudd
© Wild Wild Web 2012