Synonymer.no

broket

Meningsgruppe: 1

alligere

allsidig

alternativ

amalgamere

annerledes

antonym

avstikkende

avvekslende

avvikende

bedrestilt

bemidlet

blande sammen

blandet

differensiert

divergerende

diverse

elte

fasettert

flersidet

flersidig

forskjellig

forskjelligartet

fortynne

forveksle

gå surr i

heterogen

inkommensurabel

innholdsrik

karatere

kontaminere

krysse

kryssende

legere

makke sammen

mangeartet

mangesidig

mangfoldig

melere

menge

mikse

mixed

motsatt

motstridende

multilateral

nyansert

omfattende

oppblande

rik

rikholdig

riste

ryste

røre

samfengt

sammenblande

sammensatt

skiftende

smelte sammen

som ild og vann

som natt og dag

spe

stokke

tilsette

tvilsom

tynne

uens

uensartet

ulik

ulikeartet

uren

usammenlignbar

usortert

ustabil

varierende

variert

vekslende

vesensforskjellig

vidtfavnende

Meningsgruppe: 2

brygge

Meningsgruppe: 3

floket

innfløkt

innvikle

intrikat

komplisert

kronglet

snirklet

ugrei


Andre relevante treff:

brokete
© Wild Wild Web 2012