Synonymer.no

bringe til opphør

Meningsgruppe: 1

avgjøre

Meningsgruppe: 2

avblåse

avbrudd

avbryte

avrunde

avskjed

avslutning

avslutte

avvende

avvikle

besegle

bli ferdig med

bringe i havn

bringe til ende

demme opp for

ende

finale

forfall

fullbyrde

fullende

få fra hånden

gjøre en ende på

gjøre ferdig

gjøre opp

gjøre slutt på

heve

hindre

krone

kutte ut

legge siste hånd på

likvidere

nedlegge

opphold

opphør

oppløse

oppløsning

ordne

pause

runde av

sette bom for

sette en stopper for

slutt

slutte

sperre

stans

stanse

stemme

stille

utløp
© Wild Wild Web 2012