Synonymer.no

bringe på det rene

Meningsgruppe: 1

angi

Meningsgruppe: 2

avgjøre

bemerke

bestemme

diagnostisere

dokumentere

fastlegge

fastslå

fiksere

finne

fokusere på

framheve

fremheve

gjøre oppmerksom på

godtgjøre

iaktta

identifisere

kalle

kartlegge

klarlegge

konstatere

markere

måle

navngi

nevne

notere seg

oppdage

poengtere

påpeke

påvise

sette fingeren på

si

slå fast

stadfeste

tilkjennegi

trekke fram

understreke

utpeke

vektlegge

verifisere

vise

vise til
© Wild Wild Web 2012