Synonymer.no

bringe i erindring

Meningsgruppe: 1

erindre om

ligne

minne

minne om

nevne

tyde

tyde på

Meningsgruppe: 2

antyde

berøre

bringe på bane

bringe på tapetet

komme inn på

streife
© Wild Wild Web 2012