Synonymer.no

bringe

Meningsgruppe: 1

aktuell

anføre

angi

anmelde

antyde

apportere

avhente

avklare

avlegge

avlevere

avsløre

avstedkomme

avstå

avvikle

befordre

begi seg

benevne

berette

berømt

berøre

besørge

betale

betegne

bety

bevege

bevirke

bringe i havn

bringe for en dag

bringe over seg

bringe på bane

bringe rede i

by

dele ut

donere

dra

dra etter seg

drive

effektuere

ekspedere

ende med

fare

farte

finne ut av

flytte

forebringe

forevise

forlange

formidle

formå

fortelle

forårsake

forære

frakte

framby

framkalle

frembringe

fremføre

fremkalle

fremkomme med

fremlegge

fremme

fremsette

fremsi

fremstille

fullbyrde

få til følge

få fatt i

føre

føre i marken

føre med seg

føre til

førnevnte

gi

gi bort

gi til beste

gjennomføre

gjennomført

greie ut

gå etter

hente

hentyde til

hjørne på seil

implisere

innebære

innlevere

involvere

iverksette

kaste lys over

klargjøre

klarne

komme inn på

komme på tale

komme til bunns i

kreve

la gå

lange

lansere

lee

levere

lufte

løse

manøvrere

meddele

medføre

melde

målbære

navngi

nedlegge

nevne

nevnte

nøste opp

omhandle

omtale

omtalt

omtalte

oppfylle

oppføre

oppgi

oppklare

oppsøke

overbringe

overdra

overgi

overlevere

overrekke

plukke

poste

presentere

prestere

proponere

på folkemunne

på tapetet

pådra seg

påpeke

påvirke

rapportere

realisere

referere til

regne opp

reise

rekke

remittere

resultere i

rikke

rokke

rugge

samme

samtaleemne

sende

servere

sette

sette igjennom

sette ut i livet

si

skaffe

skape

skikke

skipe

skjenke

skysse

spedere

spesifisere

spille

stille

streife

ta

ta med

tilkalle

tilskynde

tilstille

tolke

transportere

tvinge

utføre

utlevere

utløse

utrede

utrette

uttale

vedkomme

vedkommende

virkeliggjøre

vise

volde

være forbundet med

yte

ytre

Meningsgruppe: 2

bevilge


Andre relevante treff:

ombringe

anbringe

utbringe

bibringe

bringe over

bringe ro i

oppbringe

medbringe

tilbringe

innbringe

ombringelse

bringe i havn

budbringer

bringe rede i

bringe i land

fullbringe

frembringe

forebringe

bringe i vanry

overbringe

bringe i orden

bringe klarhet

bringe til ende

overbringer

bringe i affekt

bringe i uorden

innbringende

bringe over seg

bringe til sete

bringe på bane

underbringe

bringe skam over

bringe over sitt

bringe i forslag

bringe klarhet i

bringe i erfaring

bringe på avveie

lykkebringer

bringe ut av lage

bringe en til noe

bringe for en dag

bringe til opphør

bringe til taushet

bringe i erindring

bringe på tapetet

bringe i sikkerhet

bringe i miskreditt

bringe på det rene

bringe på markedet

bringe ut av verden

helsebringende

tilveiebringe

bringe ut av balanse

bringe ut av fatning

tilendebringe

bringe over sitt hjerte

bringe til ens kunnskap

bringe til tiggerstaven

inntektsbringende

bringe inn for høyere rett

bringe til vedkommendes kunnskap
© Wild Wild Web 2012