Synonymer.no

brems

Meningsgruppe: 1

avbrekk

Meningsgruppe: 2

avbrytelse

bøyg

flaskehals

forbehold

forhindring

forstyrrelse

hemsko

hinder

hindring

klausul

snublestein

stans

stengsel

stopp

stopper

strek i regningen

vanske

vanskelighet

Meningsgruppe: 3

elgbrems

flue

hestebrems

hudbrems

innsekt

kubrems

magebrems

nesebrems

oestridae

parasitt

reinbrems

sauebrems

svelgbrems

tovinge


Andre relevante treff:

bremse

kubrems

hudbrems

elgbrems

å bremse

sauebrems

reinbrems

magebrems

nesebrems

svelgbrems

hestebrems

snørrbrems
© Wild Wild Web 2012