Synonymer.no

bre

Meningsgruppe: 1

drive

fane

fann

fonn

gletsjer

istapp

jøkel

skavl

Meningsgruppe: 2

drisle

Meningsgruppe: 3

angripe

avslutte

bryte ned

dekomponere

disintegrere

etse

fortære

fortæres

forvitre

gå i oppløsning

heve

likvidere

løse

oppheve

oppløse

oppløses

råtne

smelte

smuldre

spalte

Meningsgruppe: 4

demobilisere

Meningsgruppe: 5

breisle

drysse

kaste

smitte

spre

stenke

strø

Meningsgruppe: 6

desentralisere

diversifisere

fordele

Meningsgruppe: 7

atspre

splitte

Meningsgruppe: 8

forplante

gripe om seg

kolportere

spre seg

utbre

vinne utbredelse

Meningsgruppe: 9

anrette

belegge

bestryke

blende

cachere

dekke

dragere

duke

henge for

hylle

kamuflere

legge over

maskere

overlappe

overtrekke

plettere

skalke

tildekke

tilhylle


Andre relevante treff:

brev

brem

brei

bred

brett

bredd

brems

bresk

brent

brekk

brest

brekke

bremme

bremse

bredde

bresje

brenne

brette

brensel

breisle

utbre

bre seg

brennbar

brekning

brennhug

bredside

brevlapp

brenning

brette ut

brenne av

brennheit

brennevin

erobre

brennende

hebreer

kubrems

timbre

slubre

breakdown

breivokst

brekkasje

vibrere

utbrent

utbredt

avbrekk

svabre

libretto

brevveksle

fribrev

brevsprekk

helbred

fagbrev

subrette

erobrer

breddegrad

brenne opp

bredt smil

brekke seg

brennglass

bredt flir

brennstoff

brennpunkt

bebreide

helbrede

brekkmiddel

hudbrems

åbreisle

elgbrems

sombrero

solbrent

i bredden

brennvakker

brevsamling

brennemerke

brettseiling

brettkjører

radbrekke

helbreder

brevveksling

helbredet

utbredelse

brevskriving

abbreviere

forbrenne

å bremse

abbreviatur

nesebrems

murbrekker

celebrere

magebrems

malebrett

reinbrems

bebreidelse

gebrekkelig

stigbrett

forkobre

sauebrems

kalibrere

abbreviasjon

kongebrev

pantebrev

bebreide seg

aksjebrev

likbrenning

helbredelse

forbrenning

ikke bred

helbredende

dagbrekning

de brede lag

rundbrenner

brenne inne med

svelgbrems

overbredsel

hestebrems

tjærebre

hårsbredd

fargebrett

kjøpebrev

svennebrev

bygselbrev

gjeldsbrev

uhelbredelig

hjemmebrent

halsbrekkende

springbrett

snørrbrems

dismembrere

slå bresje i

ikke brennbar

bebreide seg selv

gå i bresjen

få utbredelse

på ett brett

legge brett på

gå i bresjen for

brekningstilbøyelighet

brenne et blått lys for

slå en bresje i

vinne utbredelse

en hårsbredd fra

de skrå bredder

serveringsbrett

forsikringsbrev

kjærlighetsbrev

i det vide og brede

stille seg i bresjen for

syv lange og syv brede

sju lange og sju breie

i sju lange og sju breie
© Wild Wild Web 2012