Synonymer.no

bratt

Meningsgruppe: 1

om kroppsholdning

steil

Meningsgruppe: 2

attkeik

rak

rank

stolt

stram

strunk

Meningsgruppe: 3

avvisende

brysk

butt

hardnakket

ikke til å snakke til

sta

stemplet

stivnakket

strid

ubøyelig

utilgjengelig

utilnærmelig


Andre relevante treff:

bratte

brattheng

nakkebratt
© Wild Wild Web 2012