Synonymer.no

brøde

Meningsgruppe: 1

bedrag

delikt

feil

feiltrinn

forbrytelse

forglemmelse

forgåelse

forseelse

forsyndelse

forsømmelse

illgjerning

krenkelse

last

lovbrudd

lovovertredelse

misferd

misgjerning

mørkets gjerninger

rettskrenkelse

skyld

straffbar handling

synd

uaktsomhet

udåd

ugjerning

urett

usedelighet

Meningsgruppe: 2

beklage

forbarme seg over

ha medlidenhet med

ille

stakre

synes synd på

ynke

ynkes over


Andre relevante treff:

brødefull

brødebetynget

helligbrøde
© Wild Wild Web 2012