Synonymer.no

bot

Meningsgruppe: 1

apanasje

avløsning

avstraffelse

belønning

betaling

bonifikasjon

bøte

demurrage

dom

drikkepenger

driks

dusør

ekvivalens

emolument

ersatz

erstatning

etterligning

etterslep

fengsel

finnerlønn

forelegg

forskrift

frihetstap

fyllest

få oppreisning

gebyr

gjengjeld

gjengjeldelse

gjenytelse

godtgjørelse

hefte

honorar

indemnitet

inndragning

kaplak

kompensasjon

kunstig lem

kurtasje

legedom

lønn

lønning

motytelse

mulkt

mønster

oppreisning

primasj

protese

provisjon

pryl

refaktie

refselse

refusjon

rehabilitering

reise kjerringa

rekognisjon

remburs

rente

represalier

restitusjon

rett

revansje

salær

satisfaksjon

skadebot

skadeserstatning

skadesløshold

slaveri

sold

sportel

straff

straffedom

substitutt

surrogat

trøst

tukt

tuktelse

unnskyldning

utligning

vartpenger

vederlag

åbot

æresoppreisning

Meningsgruppe: 2

anfektelse

Meningsgruppe: 3

avhjelp

botemiddel

hjelp

råd

utvei

Meningsgruppe: 4

avbikt

botsgang

canossagang

pønitens

ruelse

utsoning

Meningsgruppe: 5

bliss

drople

flekk

fregne

plakk

plett

skjold

spette


Andre relevante treff:

botn

botne

ibot

botfor

åbot

robot

botsgang

botnlaus

ubotelig

botferdig

botulisme

botemiddel

sabotere

botnløyse

ubotferdig

botferdighet

robotaktig

skadebot

sælebot

til botns

kirkebot

helsebot

retterbot

råde bot

gjøre bot

råde bot

ibot - tilløp til en elv
© Wild Wild Web 2012