Synonymer.no

bortover

Meningsgruppe: 1

beint

bent

bent fram

bort

flatt

fra høyre

fra venstre

framover

horisontalt

jevn

nordfra

nordover

rett

rett fram

sørfra

sørover

vannrett

vestfra

vestover

videre

østfra

østover

østoverplant

Meningsgruppe: 2

attom

bak

baketter

etter

langs

med

på langs

rundt

sagittal

Meningsgruppe: 3

henover
© Wild Wild Web 2012