Synonymer.no

bortkastet

Meningsgruppe: 1

avmektig

for døve ører

forfengelig

forgjeves

fruktesløs

fåfengt

fånyttes

gagnløs

gagnløst

håpløs

nytteløs

omsonst

perler for svin

resultatløs

som ikke gir brød

som å snakke til veggen

spilt

til fånyttes

til ingen nytte

ulønnsom

unyttig

virkningsløs

Meningsgruppe: 2

ikke umaken

ikke umaken verdt

ulønt
© Wild Wild Web 2012