Synonymer.no

bortgang

Meningsgruppe: 1

abdikasjon

adjø

avferd

avgang

avreise

avskjed

bane

daude

demisjon

død

dødsfall

embetsnedleggelse

ende

endelikt

ens siste time

fall

fallskjerm

farvel

fratredelse

fyken

hoderulling

løpepass

mors

oppbrudd

opphør

oppsigelse

silkesnor

slutt

sorti

sparken

tilintetgjørelse

udaude

udød

ødeleggelse
© Wild Wild Web 2012