Synonymer.no

bornert

Meningsgruppe: 1

anstendig

begrenset

besteborgerlig

bigott

dogmatisk

doktrinær

dømmesyk

eng

ensidig

ettersittende

farget

filistrøs

fordomsfull

formalistisk

formell

forutinntatt

i svart og hvitt

innskrenket

intolerant

knapp

konvensjonell

korrekt

kortsynt

monolateral

monoman

nøye

overnøyaktig

partisk

pedantisk

pirkete

rigorøs

smalsporet

småborgerlig

smålig

småskåren

snever

sneversynt

snusfornuftig

som går med skylapper

spissborgerlig

stiv

støvete

subjektiv

tendensiøs

trang

trangsynt

unilateral

uvariert

viktoriansk

Meningsgruppe: 2

avkorte

Meningsgruppe: 3

andedammen

her på berget
© Wild Wild Web 2012