Synonymer.no

bolke av

Meningsgruppe: 1

avdele

avgrense

skille

skille ut

Meningsgruppe: 2

avskjære

avsperre

gjerde inn

isolere

sperre
© Wild Wild Web 2012