Synonymer.no

bolke

Meningsgruppe: 1

atskille

avgrense

befri

berøve

dele

differensiere

diskriminere

dissosiere

fordele

fraksjonere

frata

holde ut fra hverandre

isolere

klare

kløyve

løsrive

oppløse

segregere

separere

skille

skille seg fra

skille seg ved

skille ut

skille ved

skjelne

sondre

sortere

spalte

splitte

Meningsgruppe: 2

cumulus

hause

sky

tarve

Meningsgruppe: 3

angst

engstelse

frykt

heve til skyene

høy

i villen sky

kneise

prise

redsel

rose

sette nesen i sky


Andre relevante treff:

bolke av

skybolke
© Wild Wild Web 2012