Synonymer.no

bokverk

Meningsgruppe: 1

arbeid

bok

litterært

litterært verk

opus

publikasjon

skrift

trykksak

verk

Meningsgruppe: 2

litteratur

Meningsgruppe: 3

album

bind

foliant

hefte

katalog

leksikon

liber

postill

protokoll

skrå

tome

volum

Meningsgruppe: 4

aldiner

inkunabel

oldtrykk

paleotyp

Meningsgruppe: 5

bolk

en lukket bok

hovedavsnitt

ukjent
© Wild Wild Web 2012