Synonymer.no

bo

Meningsgruppe: 1

adresse

anstalt

appartement

arne

arnested

asyl

atriumshus

base

behøve

besittelse

bivuakk

bohave

bol

bolig

bolighus

boligplattform

bopel

bosette seg

bosted

bøle

campingvogn

domene

domisil

effekter

eie

eiendeler

eiendom

enebolig

fe

fenge

fideikommiss

flotell

formue

fristed

gamme

gods

gå hjem

gård

ha bo

habengut

heim

herberge

herje

herregård

hi

hjem

hjemsted

hovedhus

hule

hus

husbåt

husere

husgård

husrom

hver til sitt

hybel

hytte

høyhus

iglo

importere

jordhytte

kvarter

kåk

landeiendom

latifundium

leiebolig

leilighet

leir

lekehus

len

liggendefe

losjere

losji

løsøre

middel

mobilier

oppholdssted

oppholdssted paulun

palass

palé

paulun

pikk og pakk

pleiehjem

privathus

rede

reir

rekkehus

residens

residere

sette bo

skaffe

skyskraper

slott

slå an

stamhus

stasjon

stiftelse

støye

ta hjem

terrasseblokk

terrassehus

tilfluktssted

tilfluktssted våning

tilholdssted

tumle

villa

vinne

wigwam

Meningsgruppe: 2

bebo

Meningsgruppe: 3

romme

rommes

Meningsgruppe: 4

begrave

dekke

gjemme

skjule

Meningsgruppe: 5

bite

fortie

gå i dekning

gå under jorden

holde seg skjult

mørklegge

neddysse

skjule seg

Meningsgruppe: 6

leve

oppholde seg

tilbringe

være
© Wild Wild Web 2012