Synonymer.no

blunder

Meningsgruppe: 1

arbeidsulykke

betise

blamasje

blame

bommert

brøler

bukk

dromedar

dumhet

dårskap

enfold

fadese

feil

feilgrep

fjolleri

flause

glipp

komet

lapsus

lettsindighet

misgrep

mistak

sancta simplicitas

skivebom

sottise

stupiditet

tabbe

tankeløshet

toskeri

toskeskap

tåpelighet

vanngang

vanvidd
© Wild Wild Web 2012