Synonymer.no

blottstille

Meningsgruppe: 1

angi

avdekke

avduke

avlevere

avsløre

avsløre seg

avslørende

betegnende

blamere

blotte

blottlegge

brette ut

bringe for en dag

bringe i vanry

buse

buse ut med

demaskere

dolke

dumme

ekstradere

forråde

forsnakke seg

fortelle

gi til kjenne

gjennomskue

henge ut

ikke holde tett med

indikere

karakteristisk

kompromittere

kompromittere seg

legge for dagen

melde

oppklare

opplysende

prisgi

påvise

rulle opp

røpe

skandalisere

sladre

sladre på

snakke høyt om

stikke

stille i et dårlig lys

talende

tyde på

typisk

tyste

utlevere

vise

vise sitt sanne ansikt

åpen

åpenbare

Meningsgruppe: 2

anmelde
© Wild Wild Web 2012