Synonymer.no

blotte

Meningsgruppe: 1

angi

avdekke

avdekket

avduke

avfjære

avkle

avkledd

avpillet

avsløre

avsløre seg

avslørende

bar

berøve

betegnende

blottet

blottlegge

blottstille

brette ut

bringe for en dag

demaskere

denudere

enudere

finne

flekke tenner

forråde

forsnakke seg

gjennomskue

glise

grine

karakteristisk

legge for dagen

naken

nappe

oppklare

opplysende

pille

plette

plukke

plyndre

påvise

ribbe

ribbet

rulle opp

rykke

røpe

strippe

søle

talende

typisk

utlevere

vise

vise sitt sanne ansikt

åpen

åpenbare

Meningsgruppe: 2

flekke


Andre relevante treff:

blottet

blotter

blotte seg

blottet for
© Wild Wild Web 2012