Synonymer.no

bli vitterlig

Meningsgruppe: 1

bekjent

beviselig

faktisk

gjøre vitterlig

kjent

kunngjøre

manifest

notorisk

opplagt

tilkjennegi

ubestridelig

unektelig

uomtvistelig

vise

vitterlig

åpenbar
© Wild Wild Web 2012