Synonymer.no

bli mindre

Meningsgruppe: 1

avta

bedage seg

begi seg

blekne

bli lavere

bli svakere

dabbe

dale

davre

dempe

dempes

dvine

ebbe

ebbe ut

falle

flaue

forminskes

forsvinne

gå ned

krympe

krype

lavere

letne

lindre

løye

minke

minske

minskes

nee

reduseres

skrumpe

slakne

slapne

spakne

svane

svekkes

svinne

svinne inn

ta av

tape seg

veikne

være avtagende
© Wild Wild Web 2012