Synonymer.no

bli lavere

Meningsgruppe: 1

avta

bedage seg

beherske

blekne

bli mindre

bli svakere

dabbe

dale

dempe

dempe seg

dempes

ebbe

falle

forminskes

forsvinne

gå ned

krympe

lindre

løye

minke

minske

minskes

nee

reduseres

seg

skrumpe

slakne

spakne

svekkes

svinne

tape seg

veikne
© Wild Wild Web 2012