Synonymer.no

bli klar over

Meningsgruppe: 1

avdekke

avlese

avsløre

begripe

bemerke

bestemme

bli berømt

bli kjent

bli oppdaget

bli var

detektere

erfare

erkjenne

falle over

fatte

finne

finne ut

fornemme

forstå

forsøke

få kontakt med

få rede på

få rede på

få tak i

få øye på

få øynene opp for

gjennomskue

grave frem

ha sitt gjennombrudd

hente frem

hitte

iaktta

innse

komme etter

komme for en dag

komme over

konstatere

lete seg fram til

lokalisere

lukte lunta

lukte lunten

lære

merke

møte

nå frem til

observere

oppdage

oppfinne

oppnå

oppspore

ramle over

sanne

sanse

se

skaffe

skjønne

slå igjennom

snuse opp

spore opp

støte på

treffe

vinne

vinne frem til

Meningsgruppe: 2

anerkjenne
© Wild Wild Web 2012