Synonymer.no

blandet

Meningsgruppe: 1

alligere

alternativ

amalgamere

annerledes

antonym

atskillig

avstikkende

avvikende

bastard

blande

blande sammen

broket

brokete

disparat

divergerende

diverse

elte

forbundet

forskjellig

forskjelligartet

fortynne

fortynnet

forveksle

gå surr i

heterogen

inhomogen

inkommensurabel

karatere

kombinert

kontaminere

krysse

kryssende

kvisete

legere

makke sammen

mangeartet

mangfoldig

melere

menge

mikse

mixed

motsatt

motstridende

oppblande

oppspedd

rik

riste

ryste

røre

samfengt

sammenblande

sammensatt

skiftende

smelte sammen

som ild og vann

som natt og dag

spe

stokke

tilsette

tvilsom

tynn

tynne

uekte

uens

uensartet

ujevn

ulik

ulikeartet

uordentlig

uordnet

uregelmessig

uren

urolig

uryddig

usammenlignbar

usortert

ustabil

varierende

variert

vekslende

vesensforskjellig

ymis

ymse

Meningsgruppe: 2

flekkete

Meningsgruppe: 3

besmittet

besudlet

ond

syndig

uanstendig

umoralsk

uterlig

vanhelliget

Meningsgruppe: 4

beregnende

egoistisk

lavtliggende


Andre relevante treff:

ublandet

blandet fornøyelse
© Wild Wild Web 2012