Synonymer.no

bite fra seg

Meningsgruppe: 1

beskytte

betale

bevare

borge

forsvare

garantere

gardere

hefte

korrespondere

ligne

representere

svare for

svare seg

svare til

Meningsgruppe: 2

forfekte

Meningsgruppe: 3

besvare

gi svar

gi svar på tiltale

imøtegå

kvittere

reagere

replisere

respondere

ripostere

si

svare

ta til gjenmæle
© Wild Wild Web 2012