Synonymer.no

binde seg til

Meningsgruppe: 1

bakbinde

baste

bebude

bedyre

belegge

binde

forespeile

forjette

forplikte seg til

forsikre

garantere

gi tilsagn om

love

påta

spå

stille i utsikt

tilby

tilsi

utlove dusør

Meningsgruppe: 2

angripe
© Wild Wild Web 2012