Synonymer.no

billige

Meningsgruppe: 1

agreere

akseptere

anerkjenne

anta

approbere

attestere

autorisere

bekrefte

bevitne

bifalle

endossere

gi sitt samtykke til

godkjenne

godkjent

godta

hylle

innrømme

innvilge

kanonisere

knesette

parafere

påtegne

ratifisere

ratihabere

samstemme i

samtykke i

sanksjonere

stadfeste

strø sand på

støtte

ta for god fisk

ta til følge

tiltre

underskrive

undertegne

vedta

verifisere

være med på


Andre relevante treff:

billigelse

misbillige

misbilligelse
© Wild Wild Web 2012