Synonymer.no

bilag

Meningsgruppe: 1

akkreditiv

akt

aktstykke

anvisning

ark

arkivalie

arkivalierpl

attest

brev

charter

diplom

dokument

dossier

gjeldsbrev

holograf

ihendehaverpapir

note

papir

patent

revers

side

sirkulære

skjøte

skrift

skriftstykke

skriv

tillegg

vedlegg

Meningsgruppe: 2

alderstillegg
© Wild Wild Web 2012