Synonymer.no

bifalle

Meningsgruppe: 1

agreere

akkreditere

akseptere

akte

anerkjenne

anta

approbere

attestere

autorisere

begynne i

bekrefte

bemyndige

bevitne

billige

endossere

erkjenne

estimere

gi lov

gi sitt samtykke til

gi tilgang

gjøre gyldig

godkjenne

godkjent

godta

holde med

hylle

innrømme

innvilge

istemme

kanonisere

kjennes ved

klarere

knesette

legitimere

overta

parafere

prise

påtegne

ratifisere

ratihabere

respektere

rose

samstemme i

samtykke i

sanksjonere

sekundere

si ja til

slutte seg til

stadfeste

stemme for

strø sand på

støtte

ta bølgen

ta for god fisk

ta til følge

tillate

tilstå

tiltre

trykke til sitt bryst

underskrive

undertegne

vedgå

vedkjenne seg

vedta

verifisere

være med på

ære


Andre relevante treff:

bifallende tilrop
© Wild Wild Web 2012