Synonymer.no

bibringe

Meningsgruppe: 1

advisere

allokere

annonsere

anvise

avertere

avgi

banke inn

bemerke

bevilge

dosere

forbeholde

fordele

forkynne

forlene med

formidle

fylle med

få inn

gi

gjøre

gjøre det klart for

hamre inn

hugfeste

inngi

inngyte

innjage

innpode

innprente

innprente seg

legge på hjerte

lære

meddele

merke seg

overdra

overlate

prege

sende inn

skjenke

tildele

tilføye

tilkjenne

tilstå

undervise

unne

volde

Meningsgruppe: 2

anrette

anstifte

avføde

avle

avstedkomme

berede

bevirke

foranledige

forvolde

forårsake

fremkalle

få til følge

føre med seg

føre til

gi støtet til

medføre

provosere

påføre

skaffe

skape

skylde

stifte

vekke

voldes av

være skyld i

være årsak til
© Wild Wild Web 2012