Synonymer.no

bevitne

Meningsgruppe: 1

agreere

akseptere

anerkjenne

anta

approbere

autorisere

avgi vitnesbyrd

avgi el. avlegge vitnesbyrd

avsløre

avspeile

bedyre

beedige

befeste

bejae

bekrefte

bekrefte seg

bemerke

besegle

beskrive

bestyrke

betegne

bevise

bifalle

billige

bokstavsette

bære preg av

endossere

erkjenne

erklære

finne avløp for

finne ord for

finne uttrykk for

forkynne

formulere

forsikre

fortelle om

fremføre

fremsi

gi sitt samtykke til

gi uttrykk for

gjengi

gjøre kjent

godkjenne

godkjent

godta

hevde

holde stikk

hylle

indikere

innrømme

innvilge

kanonisere

knesette

konfirmere

konstantere

konstatere

kunngjøre

legge for dagen

manifestere

markere

meddele

nevne

offentliggjøre

parafere

påstå

påtegne

ratifisere

ratihabere

røbe

samstemme i

samtykke i

sanksjonere

sanne

sette ord på

si

si ja til

skildre

slå til

stadfeste

strø sand på

støtte

ta for god fisk

ta til følge

tilkjennegi

tiltre

tolke

tyde på

underskrive

undertegne

uttale

uttrykke

vedta

verbalisere

verifisere

vidimere

vise

vitne

vitne om

være med på

ytre

åpenbare

Meningsgruppe: 2

attestere


Andre relevante treff:

bevitnelse
© Wild Wild Web 2012