Synonymer.no

beviselig

Meningsgruppe: 1

avgjort

bekjent

beryktet

bestemt

bevist

bli vitterlig

faktisk

gjøre vitterlig

kjent

korrekt

kunngjøre

manifest

notorisk

objektiv

opplagt

realistisk

reell

riktig

sann

sikker

tilkjennegi

ubestridelig

ugjendrivelig

unektelig

uomstøtelig

uomtvistelig

utvilsom

velkjent

verifisert

virkelig

vise

vitnefast

vitterlig

åpenbar
© Wild Wild Web 2012