Synonymer.no

bevirke

Meningsgruppe: 1

anrette

anstifte

anstille

avle

avlegge

avstedkomme

avtvinge

bedrive

begå

berede

bese

bestille

bety

bibringe

bringe

bære seg at med

dosere

dra etter seg

eksersere

ende med

finne på

foranledige

foreta

foreta seg

forkynne

forvolde

forårsake

frembringe

fremkalle

fremme

få til følge

få til følge

føre med seg

føre til

gi støtet til

gjøre

ha til følge

hitføre

indusere

innebære

inspirere

involvere

kreve

lage

lære

mane frem

medbringe

medføre

nedkalle

opptenne

praktisere

provosere

påføre

repetere

resultere i

skaffe

skape

skylde

spille

stelle til

stifte

ta

terpe

tilføye

tilveiebringe

trene

undervise

utfolde

utføre

utløse

utvirke

utøve

vekke

volde

voldes av

være forbundet med

være skyld i

være årsak til

øve

Meningsgruppe: 2

avføde
© Wild Wild Web 2012