Synonymer.no

bevertning

Meningsgruppe: 1

bespisning

bordsetning

diett

ernæring

forpleining

fortæring

kost

kosthold

mat

matstell

medfart

oppdekning

oppvartning

pensjon

pleie

proviantering

servering

traktement

traktering

underhold
© Wild Wild Web 2012