Synonymer.no

bevare

Meningsgruppe: 1

akte

anholde om vedkommendes hånd

arrestere

avholde seg

avlaste

bare seg

befri

begunstige

beholde

beile til

benåde

berge

berge seg

beskjerme

beskytte

beslå

betinge seg

binde

bite fra seg

bringe i sikkerhet

brødfø

bære over med

bære på hendene

dekke

dekke seg

disputere på

dra omsorg for

dy seg

ernære

erverve

eskortere

fastholde

fe

forfekte

forløse

forskanse

forskåne

forsvare

forsvare seg

forsyne seg

forsørge

forsørge seg

fortøye

forvare

forvisse seg

frede

frelse

frelst

fri

fri til

få endene til å møtes

få under tak

garantere

gardere

gardere seg

gilje

gjemme

gjenløse

gjete

gjøre fast

gjøre krav på

gjøre sine hoser grønne

gå i bresjen for

gå inn for

gå på frierføtter

hale i land

hegne

hevde

hjelpe

holde

holde det gående

holde gående

holde i gang

holde i hevd

holde oppe

holde på

holde sin hånd over

holde ved lag

holde ved like

håndheve

høste inn

iaktta

innynde seg hos

ivareta

kjempe imot

kjøpe

kjøre inn

klare seg

knipe

konservere

konsolidere

konvoiere

la slippe

legge inn et godt ord for

lette

leve

ligge på magen for

lindre

live

logre for

lune

løse

motstå

nære

omvende

oppbevare

opprettholde

pass

passe på

pledere

pleie

protesjere

rake kastanjene ut av ilden for

redde

reparere

representere

rettferdiggjøre seg

ri stormen av

salvere

selvforsynt

sette fast

sette seg til motverge

sikre

sikre seg

sikret

skaffe seg

skjerme

skåne

slå seg igjennom

smigre

smiske for

spare

stille seg i bresjen for

strygge

styre seg

støtte

surre

ta

ta av for

ta i forsvar

ta igjen

ta seg i vare

ta sine forholdsregler

ta under sine vinger

ta vare på

tjore

tre i skranken for

trygg

trygge

underholde

unnsette

unnskylde seg

unnta

utfri

varetekt

vedlikeholde

verge

verne

vindisere

vokte

våke over

være selvberget

Meningsgruppe: 2

bevare meg vel


Andre relevante treff:

bevares

oppbevare

oppbevarer

bevare meg vel

fredsbevarende
© Wild Wild Web 2012