Synonymer.no

betyde

Meningsgruppe: 1

agitere

anmelde

annonsere

avsi

betegne

deklarere

demonstrere

dosere

erklære

forkynne

fremsi

gi uttrykk for

gjøre vitterlig

konstatere

kunngjøre

la vedkommende vite

legge for dagen

lære

manifestere

markere

meddele

melde

offentliggjøre

si

signalisere

tilkjennegi

uttale

uttrykke

vise

ytre


Andre relevante treff:

betydelig

ubetydelig

ubetydelighet

ensbetydende

ensbetydende med
© Wild Wild Web 2012