Synonymer.no

bety

Meningsgruppe: 1

avstedkomme

betegne

bevirke

bringe

dra etter seg

drepe

ende med

forestille

forlange

forårsake

framkalle

fremkalle

få til følge

føre med seg

føre til

gi uttrykk for

gjøre lite

gjøre til

gå for

ha til følge

ha å si

hitføre

illudere

implisere

indikere

innebære

involvere

kreve

markere

medbringe

medføre

mye fra eller til

måle

overveie

representere

resultere i

skape

spille en storeller liten rolle

stå for

svare til

symbolisere

tilkjennegi

tyde på

tynge

utløse

uttrykke

veie

veie for og imot

volde

være forbundet med

være utlagt

Meningsgruppe: 2

bevis


Andre relevante treff:

betyde

betydning

betydelig

ubetydelig

betydningsløs

ubetydelighet

betydningsfull

av betydning

ensbetydende

skyldbetynget

gjeldbetynget

ensbetydende med

brødebetynget

av stor betydning

av samme betydning




© Wild Wild Web 2012