Synonymer.no

betraktning

Meningsgruppe: 1

akte

aktelse

aktpågivenhet

aktuell

angå

angående

anskuelse

anslag

bedømmelse

bekymre

bemerkning

beregning

beskuelse

betenke

betenkning

betraktningsmåte

bry

deliberasjon

dom

drøfting

egard

estimat

ettertanke

filosofi

finfølelse

fornuft

framstilling

fundering

følge

henblikk

henseende

hensyn

hensynsfullhet

hensyntagen

hva angår

høring

iakttakelse

ide

ikke tale om

interesse

klokskap

komme på tale

konklusjon

kontemplasjon

kritikk

med hensyn til

meditasjon

mening

nei

når det gjelder

observasjon

om

omdømme

omhu

omsorg

omsyn

omtanke

oppfatning

oppmerksomhet

oratorisk

overlegg

overveie

overveielse

pietet

på tale

på tale om

refleksjon

regne

resonnement

respekt

resultat

retorisk

samtale

sindighet

skjønn

skånsomhet

slutning

sluttsats

spekulasjon

standpunkt

syn

synsmåte

synsvinkel

ta hensyn til

ta under overveielse

takt

tale-

tanke

tankegang

tankeprosess

umulig

utlegning

vedrørende

vurdering

Meningsgruppe: 2

andakt


Andre relevante treff:

betraktningsmåte

ta i betraktning

komme i betraktning

anstille betraktninger

alt tatt i betraktning

sette ut av betraktning

verdt å ta med i betraktning
© Wild Wild Web 2012