Synonymer.no

betone

Meningsgruppe: 1

aksentuere

aksentuert

akte

betydning

fastslå

fremheve

fremholde

fyndig

gjøre oppmerksom på

gjøre tydelig

innskjerpe

interesse

legge vekt på

markere

markert

poengtere

poengtert

presisere

påpeke

rekkevidde

relevans

si

trekke frem

understreke

urgere

utheve

utmerke

vektlegge

viktighet

Meningsgruppe: 2

betont


Andre relevante treff:

overbetone

sjansebetonet
© Wild Wild Web 2012