Synonymer.no

betjene seg av

Meningsgruppe: 1

anlegge

anspenne

anvende

applisere

avbenytte

behandle

benytte

bruke

disponere

dra fordel av

dra nytte av

eksploatere

gripe til

nedbetale

nytte

nøyte

ta fornuften fangen

ta i bruk

ty til

utnytte

Meningsgruppe: 2

ekspedere
© Wild Wild Web 2012