Synonymer.no

betinges av

Meningsgruppe: 1

befinne seg

bero

ligge

være

Meningsgruppe: 2

avhenge av

bero på

bli oppsatt

bunne i

forutsette

grunne seg på

grunnet i

henge sammen med

henligge

henstå

hitrøre fra

hvile

komme an på

komme av

ligge i

skrive seg fra

skyldes

spørres

stamme fra

stilt i bero

stå i forbindelse med

stå på

utsatt

være basert på

være opp til
© Wild Wild Web 2012