Synonymer.no

betingelse

Meningsgruppe: 1

aksiom

alternativ

anlegg

antakelse

atterhald

bakgrunn

basis

begrensning

conditio sine qua non

forbehold

forhold

forutsetning

grunn

grunnlag

grunnsetning

hvis

ikke på vilkår

innskrenkning

innvending

kautel

klausul

krav

kriterie

kvalifikasjon

nei

nødvendighet

postulat

premiss

premisser

på betingelse av at

reservasjon

reservatio mentalis

restriksjon

se forbehold

skikkethet

supposisjon

særbestemmelse

tvil

unntak

utgangspunkt

vilkår


Andre relevante treff:

betingelser

betingelsesløs

livsbetingelse

betingelse av

vekstbetingelser

betingelse av at

ha alle betingelser

sette som betingelse

ha alle betingelser for å
© Wild Wild Web 2012